📑 Tab dấu trang

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletab dấu trang
GoogleThanh dấu trang
TwitterThẻ đánh dấu trang
Unicodetab dấu trang
Từ đồng nghĩadấu trang, tab và đánh dấu
Chuyên mụcĐối tượng | sách giấy

Hình ảnh

Tab dấu trang biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📑 1F4D1 tab dấu trang