▪️ Hình vuông nhỏ màu đen

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình vuông nhỏ màu đen
GoogleHình vuông đen nhỏ
TwitterHình vuông màu đen nhỏ
Unicodehình vuông nhỏ màu đen
Từ đồng nghĩahình học và hình vuông
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen | điểm đạn

Hình ảnh

Hình vuông nhỏ màu đen biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
▪️ 25AA FE0F hình vuông nhỏ màu đen
25AA (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn