◼️ Hình vuông trung bình màu đen

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình vuông trung bình màu đen
GoogleHình vuông đen trung bình
TwitterHình vuông màu đen độ lớn vừa phải
Unicodehình vuông trung bình màu đen
Từ đồng nghĩahình học và hình vuông
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen | điểm đạn

Hình ảnh

Hình vuông trung bình màu đen biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
◼️ 25FC FE0F hình vuông trung bình màu đen
25FC (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn