◾ Hình vuông nhỏ vừa màu đen

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình vuông nhỏ vừa màu đen
GoogleHình vuông đen nhỏ trung bình
TwitterHình vuông màu đen nhỏ vừa phải
Unicodehình vuông nhỏ vừa màu đen
Từ đồng nghĩahình học và hình vuông
Chuyên mụcBiểu tượng | hình học
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen | điểm đạn

Hình ảnh

Hình vuông nhỏ vừa màu đen biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
25FE hình vuông nhỏ vừa màu đen
◾️ 25FE FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn