Thực tế kích thước của Sony Xperia ZR

  • độ sâu:10.4mm (0.41Inch)
  • chiều cao:131mm (5.16Inch)
  • trọng lượng:138g (4.87oz)
  • chiều rộng:67.4mm (2.65Inch)
  • màn hình kích thước:4.55Inch (115.57mm)
  • Độ phân giải:720 x 1280
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Sony Xperia ZR .