Thực tế kích thước của Vivo NEX

  • độ sâu:7.98mm (0.31Inch)
  • chiều cao:162.0mm (6.38Inch)
  • trọng lượng:299g (10.55oz)
  • chiều rộng:77.0mm (3.03Inch)
  • màn hình kích thước:6.59Inch (167.39mm)
  • Độ phân giải:1080 x 2316
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Vivo NEX .