Thực tế kích thước của Nokia 6

  • độ sâu:7.85mm (0.31Inch)
  • chiều cao:154.0mm (6.06Inch)
  • chiều rộng:75.8mm (2.98Inch)
  • màn hình kích thước:5.5Inch (139.7mm)
  • Độ phân giải:1920 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Nokia 6 .