Thực tế kích thước của Nexus 5

  • độ sâu:8.59mm (0.34Inch)
  • chiều cao:137.84mm (5.43Inch)
  • trọng lượng:130g (4.59oz)
  • chiều rộng:69.17mm (2.72Inch)
  • màn hình kích thước:4.95Inch (125.73mm)
  • Độ phân giải:1920 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Nexus 5 .