Thực tế kích thước của mooink Plus

  • độ sâu:7.69mm (0.3Inch)
  • chiều cao:199.8mm (7.87Inch)
  • trọng lượng:250g (8.82oz)
  • chiều rộng:147.3mm (5.8Inch)
  • màn hình kích thước:7.8Inch (198.12mm)
  • Độ phân giải:1404 x 1872
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  mooink Plus .