Thực tế kích thước của MIX2

  • độ sâu:7.7mm (0.3Inch)
  • chiều cao:151.8mm (5.98Inch)
  • trọng lượng:185g (6.53oz)
  • chiều rộng:75.5mm (2.97Inch)
  • màn hình kích thước:5.99Inch (152.15mm)
  • Độ phân giải:2160 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  MIX2 .