Thực tế kích thước của xiaomi note 2

  • độ sâu:7.6mm (0.3Inch)
  • chiều cao:156.2mm (6.15Inch)
  • trọng lượng:166g (5.86oz)
  • chiều rộng:77.3mm (3.04Inch)
  • màn hình kích thước:5.7Inch (144.78mm)
  • Độ phân giải:1920 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  xiaomi note 2 .