Thực tế kích thước của xiaomi A1

  • độ sâu:7.3mm (0.29Inch)
  • chiều cao:155.4mm (6.12Inch)
  • trọng lượng:165g (5.82oz)
  • chiều rộng:75.8mm (2.98Inch)
  • màn hình kích thước:5.5Inch (139.7mm)
  • Độ phân giải:1920 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  xiaomi A1 .