Thực tế kích thước của xiaomi 6

  • độ sâu:7.45mm (0.29Inch)
  • chiều cao:145.17mm (5.72Inch)
  • trọng lượng:182g (6.42oz)
  • chiều rộng:70.49mm (2.78Inch)
  • màn hình kích thước:5.15Inch (130.81mm)
  • Độ phân giải:1920 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  xiaomi 6 .