Thực tế kích thước của xiaomi 2s

  • độ sâu:10.2mm (0.4Inch)
  • chiều cao:126mm (4.96Inch)
  • trọng lượng:145g (5.11oz)
  • chiều rộng:62mm (2.44Inch)
  • màn hình kích thước:4.3Inch (109.22mm)
  • Độ phân giải:720 x 1280
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  xiaomi 2s .