Thực tế kích thước của Magic Trackpad 2

  • độ sâu:4.9mm (0.19Inch)
  • chiều cao:114.9mm (4.52Inch)
  • chiều rộng:160.0mm (6.3Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Magic Trackpad 2 .