Thực tế kích thước của Magic Mouse 2

  • độ sâu:21.6mm (0.85Inch)
  • chiều cao:113.5mm (4.47Inch)
  • chiều rộng:57.1mm (2.25Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Magic Mouse 2 .