Thực tế kích thước của LG Watch Urbane

  • độ sâu:10.9mm (0.43Inch)
  • chiều cao:52.2mm (2.06Inch)
  • trọng lượng:66.5g (2.35oz)
  • chiều rộng:45.2mm (1.78Inch)
  • màn hình kích thước:1.3Inch (33.02mm)
  • Độ phân giải:320 x 320
iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  LG Watch Urbane .