Thực tế kích thước của LG G5

  • độ sâu:7.7mm (0.3Inch)
  • chiều cao:149.4mm (5.88Inch)
  • chiều rộng:73.9mm (2.91Inch)
  • màn hình kích thước:5.3Inch (134.62mm)
  • Độ phân giải:2560 x 1440
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  LG G5 .