Kiểm tra kích thước thực tế

Cho bạn thấy những hình ảnh kích thước thực tế.

C6 Envelope

Xem

C5 Envelope

Xem

C4 Envelope

Xem

C3 Envelope

Xem

COM10 (No. 10) Envelope

Xem

B5 Envelope

Xem

Monarch Envelope

Xem

DL Envelope

Xem