Thực tế kích thước của iPhone Xs

  • màn hình kích thước:5.85Inch (148.59mm)
  • Độ phân giải:2436 x 1125
  • độ sâu:7.7mm (0.3Inch)
  • chiều cao:143.6mm (5.65Inch)
  • trọng lượng:177g (6.24oz)
  • chiều rộng:70.9mm (2.79Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone Xs .