Thực tế kích thước của iPhone Xs Max

  • màn hình kích thước:6.46Inch (164.08mm)
  • Độ phân giải:2688 x 1242
  • độ sâu:7.7mm (0.3Inch)
  • chiều cao:157.5mm (6.2Inch)
  • trọng lượng:208g (7.34oz)
  • chiều rộng:77.4mm (3.05Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone Xs Max .