Thực tế kích thước của iPhone 8

  • màn hình kích thước:4.7Inch (119.38mm)
  • Độ phân giải:750 x 1334
  • độ sâu:7.3mm (0.29Inch)
  • chiều cao:138.4mm (5.45Inch)
  • trọng lượng:148g (5.22oz)
  • chiều rộng:67.3mm (2.65Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 8 .