Thực tế kích thước của iPhone 8 Plus

  • màn hình kích thước:5.5Inch (139.7mm)
  • Độ phân giải:1080 x 1920
  • độ sâu:7.5mm (0.3Inch)
  • chiều cao:158.4mm (6.24Inch)
  • trọng lượng:202g (7.13oz)
  • chiều rộng:78.1mm (3.07Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 8 Plus .