Thực tế kích thước của iPhone 6

  • màn hình kích thước:4.7Inch (119.38mm)
  • Độ phân giải:750 x 1334
  • độ sâu:6.9mm (0.27Inch)
  • chiều cao:138.1mm (5.44Inch)
  • trọng lượng:129g (4.55oz)
  • chiều rộng:67.0mm (2.64Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 6 .