Thực tế kích thước của iPad Pro 12.9"

  • độ sâu:6.9mm (0.27Inch)
  • chiều cao:220.6mm (8.69Inch)
  • trọng lượng:713g (25.15oz)
  • chiều rộng:305.7mm (12.04Inch)
  • màn hình kích thước:12.9Inch (327.66mm)
  • Độ phân giải:2048 x 2732
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPad Pro 12.9" .