Thực tế kích thước của iPad Pro 10.5"

  • độ sâu:6.1mm (0.24Inch)
  • chiều cao:250.6mm (9.87Inch)
  • trọng lượng:469g (16.54oz)
  • chiều rộng:174.1mm (6.85Inch)
  • màn hình kích thước:10.5Inch (266.7mm)
  • Độ phân giải:2224 x 1688
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPad Pro 10.5" .