Thực tế kích thước của iPad Mini

  • chiều cao:200mm (7.87Inch)
  • chiều rộng:134.7mm (5.3Inch)
  • độ sâu:7.2mm (0.28Inch)
  • trọng lượng:308g (10.86oz)
  • màn hình kích thước:7.9Inch (200.66mm)
  • Độ phân giải:1024 x 768
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPad Mini .