Thực tế kích thước của iPad mini 2 (Retina)

iPad mini with Retina display

  • chiều cao:200mm (7.87Inch)
  • chiều rộng:134.7mm (5.3Inch)
  • độ sâu:7.5mm (0.3Inch)
  • trọng lượng:331g (11.68oz)
  • màn hình kích thước:7.9Inch (200.66mm)
  • Độ phân giải:2048 x 1536
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPad mini 2 (Retina) .