Thực tế kích thước của iPad Air 2

  • độ sâu:6.1mm (0.24Inch)
  • chiều cao:240.0mm (9.45Inch)
  • trọng lượng:469g (16.54oz)
  • chiều rộng:169.5mm (6.67Inch)
  • màn hình kích thước:9.7Inch (246.38mm)
  • Độ phân giải:2048 x 1536
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPad Air 2 .