Thực tế kích thước của iPad 3 / new iPad (Retina)

  • độ sâu:9.4mm (0.37Inch)
  • chiều cao:241.2mm (9.5Inch)
  • trọng lượng:652g (23oz)
  • chiều rộng:185.7mm (7.31Inch)
  • màn hình kích thước:9.7Inch (246.38mm)
  • Độ phân giải:2048 x 1536
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPad 3 / new iPad (Retina) .