Thực tế kích thước của HTC One mini

  • độ sâu:9.25mm (0.36Inch)
  • chiều cao:132.0mm (5.2Inch)
  • trọng lượng:122g (4.3oz)
  • chiều rộng:63.2mm (2.49Inch)
  • màn hình kích thước:4.3Inch (109.22mm)
  • Độ phân giải:720 x 1280
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  HTC One mini .