Thực tế kích thước của HTC One max

  • độ sâu:10.29mm (0.41Inch)
  • chiều cao:164.5mm (6.48Inch)
  • trọng lượng:217g (7.65oz)
  • chiều rộng:82.5mm (3.25Inch)
  • màn hình kích thước:5.9Inch (149.86mm)
  • Độ phân giải:1920 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  HTC One max .