Thực tế kích thước của Gopro HERO7 White

  • chiều rộng:62.3mm (2.45Inch)
  • chiều cao:44.9mm (1.77Inch)
  • độ sâu:38.3mm (1.51Inch)
  • trọng lượng:92.4g (3.26oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Gopro HERO7 White .