Thực tế kích thước của Samsung Gear Sport

  • màn hình kích thước:1.2Inch (30.48mm)
  • Độ phân giải:360 x 360
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Gear Sport .