Thực tế kích thước của Tiền giấy của bảng Anh

£5 Banknote (GBP), the new fiver

  • chiều cao:125mm (4.92Inch)
  • chiều rộng:65mm (2.56Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Tiền giấy của bảng Anh .