Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Watch (46mm)

  • màn hình kích thước:1.3Inch (33.02mm)
  • Độ phân giải:360 x 360
  • chiều rộng:46.0mm (1.81Inch)
  • chiều cao:49.0mm (1.93Inch)
  • độ sâu:13.0mm (0.51Inch)
  • trọng lượng:63g (2.22oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Watch (46mm) .