Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S9

  • độ sâu:8.5mm (0.33Inch)
  • chiều cao:147.7mm (5.81Inch)
  • trọng lượng:163g (5.75oz)
  • chiều rộng:68.7mm (2.7Inch)
  • màn hình kích thước:5.8Inch (147.32mm)
  • Độ phân giải:1440 x 2960
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S9 .