Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S9 Plus / S9+

  • độ sâu:8.5mm (0.33Inch)
  • chiều cao:158.1mm (6.22Inch)
  • trọng lượng:189g (6.67oz)
  • chiều rộng:73.8mm (2.91Inch)
  • màn hình kích thước:6.2Inch (157.48mm)
  • Độ phân giải:1440 x 2960
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S9 Plus / S9+ .