Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S8

  • độ sâu:8.0mm (0.31Inch)
  • chiều cao:148.9mm (5.86Inch)
  • trọng lượng:155g (5.47oz)
  • chiều rộng:68.1mm (2.68Inch)
  • màn hình kích thước:5.8Inch (147.32mm)
  • Độ phân giải:1440 x 2960
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S8 .