Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S8 Plus / S8+

  • độ sâu:8.1mm (0.32Inch)
  • chiều cao:159.5mm (6.28Inch)
  • trọng lượng:173g (6.1oz)
  • chiều rộng:73.4mm (2.89Inch)
  • màn hình kích thước:6.2Inch (157.48mm)
  • Độ phân giải:1440 x 2960
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S8 Plus / S8+ .