Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S7

  • độ sâu:7.9mm (0.31Inch)
  • chiều cao:142.4mm (5.61Inch)
  • trọng lượng:152g (5.36oz)
  • chiều rộng:69.6mm (2.74Inch)
  • màn hình kích thước:5.1Inch (129.54mm)
  • Độ phân giải:1440 x 2560
iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S7 .