Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S7 Edge

  • độ sâu:7.7mm (0.3Inch)
  • chiều cao:150.9mm (5.94Inch)
  • trọng lượng:157g (5.54oz)
  • chiều rộng:72.6mm (2.86Inch)
  • màn hình kích thước:5.5Inch (139.7mm)
  • Độ phân giải:1440 x 2560
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S7 Edge .