Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Note 9

  • độ sâu:8.8mm (0.35Inch)
  • chiều cao:161.9mm (6.37Inch)
  • trọng lượng:201g (7.09oz)
  • chiều rộng:76.4mm (3.01Inch)
  • màn hình kích thước:6.4Inch (162.56mm)
  • Độ phân giải:1440 x 2960
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Note 9 .