Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Note 8 & S Pen

  • độ sâu:8.6mm (0.34Inch)
  • chiều cao:162.5mm (6.4Inch)
  • trọng lượng:195g (6.88oz)
  • chiều rộng:74.8mm (2.94Inch)
  • màn hình kích thước:6.3Inch (160.02mm)
  • Độ phân giải:1440 x 2960
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Note 8 & S Pen .