Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Note 7 & S Pen

  • độ sâu:7.9mm (0.31Inch)
  • chiều cao:153.5mm (6.04Inch)
  • trọng lượng:169g (5.96oz)
  • chiều rộng:73.9mm (2.91Inch)
  • màn hình kích thước:5.7Inch (144.78mm)
  • Độ phân giải:2560 x 1440
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Note 7 & S Pen .