Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Note 5

  • độ sâu:7.6mm (0.3Inch)
  • chiều cao:153.2mm (6.03Inch)
  • trọng lượng:171g (6.03oz)
  • chiều rộng:76.1mm (3Inch)
  • màn hình kích thước:5.7Inch (144.78mm)
  • Độ phân giải:2560 x 1440
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Note 5 .