Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Note 4

  • độ sâu:8.5mm (0.33Inch)
  • chiều cao:153.5mm (6.04Inch)
  • trọng lượng:176g (6.21oz)
  • chiều rộng:78.6mm (3.09Inch)
  • màn hình kích thước:5.7Inch (144.78mm)
  • Độ phân giải:2560 x 1440
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Note 4 .