Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Note II

  • độ sâu:9.4mm (0.37Inch)
  • chiều cao:151.1mm (5.95Inch)
  • trọng lượng:182.5g (6.44oz)
  • chiều rộng:80.5mm (3.17Inch)
  • màn hình kích thước:5.5Inch (139.7mm)
  • Độ phân giải:720 x 1280
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Note II .