Thực tế kích thước của fitbit zip

  • độ sâu:0.38Inch (9.65mm)
  • chiều cao:1.4Inch (35.56mm)
  • chiều rộng:1.1Inch (27.94mm)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  fitbit zip .