Thực tế kích thước của fitbit one

  • độ sâu:0.38Inch (9.65mm)
  • chiều cao:1.89Inch (48.01mm)
  • chiều rộng:0.76Inch (19.3mm)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  fitbit one .